Biografija P. Tomaž Mikuš, DJ

p. Tomaž MikušRodil se je leta 1969 v vasici Gore nad Idrijo. Njegov prvi poklic je bil metalurški tehnik, po služenju vojaškega roka v Nikšiću pa je nadaljeval s študijem metalurgije na Univerzi v Ljubljani. V času študija je bil aktiven član Združenja katoliških študentov in Študentske organizacije v Ljubljani, dejaven pa je bil tudi na področju organiziranja družabnih prireditev in pri ustanavljanju Katoliškega gledališča. Leta 1994 se je na Dunaju odločil, da postane duhovnik in čez eno leto pričel s študijem teologije kot bogoslovec koprske škofije. Po drugem letniku teologije in končani diplomi študija metalurgije je septembra 1996 vstopil v noviciat v Mariboru. Jezuitsko formacijo je nadaljeval s študijem filozofije na Aloisianum – L’instituto di studi Filosofici v Padovi, ki ga je zaključil z diplomskim delom o Mojstru Eckhartu. Po dvoletni pastoralni praksi v Duhovnem središču svetega Jožefa v Ljubljani je odšel na študij teologije v Milltown Institute of Theology v Dublinu, v Manresa – Jesuit Center of Spirituality pa je opravil tudi dvoletni tečaj duhovnega spremljanja. Po duhovniškem posvečenju leta 2005 je prevzel vodenje Mladinskega informacijskega centra, kjer je pričel s projektom mednarodnega skupinskega prostovoljstva POTA in delavnicami za mlade Zakaj bi bil luzer, če si lahko faca. Nato je dve leti deloval kot študentski duhovnik v Ljubljani in delegat za univerzitetno pastoralo v Sloveniji. Po dveh letih je postal minister Skupnosti in Duhovnega središča sv. Jožefa, vodil obnovo prostorov za potrebe MIC-a in postavil temelje za Multimedijski center, ki je postal del Socialne akademije. Vodil je duhovne vaje za mlade, Vikend pripravo na zakon ter seminarje in tečaje s področja duhovne in osebnostne rasti. Leta 2010 se je pridružil jezuitski ekipi v Ignacijevem domu duhovnosti, kjer je sodeloval pri novih programih, obenem pa skrbel za angleško govorečo skupnost v Ljubljani. Leta 2013 je odšel na enoletni študij vodenja in pastoralne oskrbe v All Hallows College, Dublin City University. V Dublinu je naslednje leto zaključil tretjo probacijo. Po vrnitvi je eno leto (2016/17) služboval kot študentski duhovnik v Mariboru, v tistem času je tudi pričel z duhovnimi vajami Rahelin vinograd, za duhovno ozdravitev žena ali mož, ki trpijo zaradi travme splava. Jeseni 2017 je prevzel službo duhovnega asistenta Skupnosti Srce in rektorja cerkve sv. Jožefa. Avgusta 2018 je izrekel zadnje slovesne zaobljube. Je tudi duhovni voditelj programa za zlorabljene Od bolečine k milosti in delegat za zaščito otrok, mladostnikov in ranljivih odraslih Slovenske province Družbe Jezusove.

Novomašno geslo: Daritev bodi ti življenje celo.

Zgodovina

Leta 1986 je dr. Theresa Karminski Burke ustanovila eno prvih organizacij za pomoč ženskam in moškim pri okrevanju od čustvenih in duhovnih posledic splava. V svoji knjigi z naslovom Prepovedano žalovanje: neizgovorjena bolečina splava pove, da je dobila navdih za svoje delo med podiplomskim študijem pri vodenju podporne skupine za ženske z motnjami hranjenja. Čeprav je veliko članic skupine razkrilo, da imajo za sabo zgodovino splava in so se ob omembi te teme pri njih pokazali očitni znaki posttravmatske stresne motnje, je klinični supervizor grajal dr. Burkovo zaradi “vtikanja” v izkušnjo splava in ji dajal navodila, naj se tej temi izogiba. “Toda,” je spraševala, “če ljudje sami nakažejo potrebo po pogovoru o izkušnji splava, kako lahko psihiater iz te teme naredi tabu?”

Razočarana nad sistemom, ki je veljal na področju duševnega zdravja, je začela voditi brezplačne podporne skupine za okrevanje po splavu. Prva srečanja so bila v knjižnici domače župnije. Poskušala je dajati podporo ženskam, ki so jih drugi - družinski člani, partnerji, izvajalci splava, osebje v sistemu za duševno zdravje - prezrli ali izkoriščali ravno v obdobju, ko so bile najranljivejše.

Ko je dr. Theresa Burke spoznala, da zgolj pogovor o globokih ranah zaradi splava ni dovolj, mu je dodala zgodbe iz Svetega pisma in različne vaje, ki pomagajo pri žalovanju. Leta 1994 je izdala Rahelin vinograd: psihološka in duhovna pot ozdravljenja po splavu, to je petnajsttedenski program dela v podporni skupini. Vanj so vključene svetovalne tehnike s pogovori v terapevtski skupini in duhovne dejavnosti, kot so Vaje z živo Besedo. Program je bil zasnovan za svetovalce, ki pomagajo ženskam pri žalovanju za svojimi splavljenimi otroki.

Leta 1995 je dr. Theresa Burke prilagodila program za tridnevne duhovne vaje in kmalu so se ga začele udeleževati osebe z vseh koncev ZDA.

Rahelin vinograd na začetku ni imel lastnih sredstev, oglaševanja in prostorov. Spopadati so se morali z različnimi izzivi politike in kritikami strokovnjakov s področja duševnega zdravja zaradi svoje duhovne naravnanosti. Vendar se je vzporedno s tem, ko so udeleženci izkušali ozdravljajoča srečanja s Kristusom, širil tudi glas o Rahelinem vinogradu, tako se je postopoma razvila prava mreža najprej po ZDA in potem po svetu.

Število duhovnih vaj se je s štirih v letu 1995 povzpelo na 69 v letu 2000. Leta 2000 so Rahelin vinograd kot eno izmed svojih poslanstev sprejeli Duhovniki za življenje, to je združenje katoliških duhovnikov, ki poudarja nauk katoliške Cerkve za kulturo življenja. Tako so v tistem obdobju poskrbeli za potrebno institucionalno podporo hitro rastoči organizaciji, ki jo je tedaj še vodila dr. Burkova s svojega doma.

Zdaj vsako leto poteka nad 1000 duhovnih vaj v več kot 70 državah. Gostitelji duhovnih vaj so različne cerkvene skupine, svetovalni programi za ozaveščanje, skupine za spoštovanje življenja in krizni centri za nosečnice. Rahelin vinograd poleg pomoči ženskam po splavu ponuja pomoč parom, očetom, starim staršem in bratom in sestram splavljenih otrok, prav tako pa medicinskim sestram in bivšim izvajalcem splava, da najdejo svoj mir in ozdravljenje. Ko enkrat izkusijo osvobojenje od krivde in sramu po splavu, veliko udeležencev duhovnih vaj z veseljem deli svojo zgodbo drugim. Takšna je denimo kampanja Silent no more (Nič več tiho) britanske organizacije, ki dela na področju ozaveščanja o razdejanju, ki ga splav povzroči ženskam in moškim. Pogosto osebe, ki opravijo te duhovne vaje, postanejo prostovoljci v programu, medtem ko jim Rahelin vinograd omogoči usposabljanje, jih opremi z gradivom in jih opolnomoči, da služijo po vsem svetu.

Razvoj programa Od bolećine k milosti

Med udeleženci duhovnih vaj Rahelin vinograd so bili redno tudi taki, ki so imeli izkušnjo spolne zlorabe, kar je nakazovalo na povezavo med spolnim nasiljem, nasiljem v družini, zlorabo otrok in posledično travmo zaradi splava. Med duhovnimi vajami je mnogo oseb prvič spregovorilo o travmi zlorabe. Ker je dr. Theresa Burke prepoznala nujno potrebo po celovitem psihološkem in duhovnem programu za zdravljenje posledic te travme, je zasnovala Od bolečine k milosti. Ta program v obliki duhovnih vaj se osredotoča posebej na zdravljenje ran zaradi zlorabe in ponuja nove Vaje z živo Besedo, s čimer žrtvam pomaga združiti lastno trpljenje s Kristusovim trpljenjem, smrtno muko, izdanostjo in zapuščenostjo.

Po treh letih preizkušanja v ciljni skupini je dr. Theresa Burke leta 2005 izvedla pilotne duhovne vaje Od bolečine k milosti v Severni Dakoti. V šestih letih, ki so sledila, je dokončno izoblikovala duhovne vaje, katerih poslanstvo je pomagati žrtvam zlorabe, da začutijo Božjo prisotnost in si povrnejo občutek, da je v njih sveto dostojanstvo. Vse od začetka so te duhovne vaje pritegovale ljudi z vsega sveta, vključno z mnogimi duhovniki in redovniki, ki so želeli ozdraveti od ran zaradi zlorabe v varnem, zaupnem in duhovno hranilnem okolju, ki spoštuje njihov poklic.

Dr. Theresa Burke predava o zdravljenju travme v okviru strokovnih kliničnih usposabljanj, ki potekajo po vsem svetu. Udeležujejo se jih voditelji programa, pa tudi drugi strokovnjaki s področja duševnega zdravja. V zadnjih letih je klinično usposabljanje za travmo po zlorabi razširila tudi za zaposlene na škofijah in duhovnike, ki so vključeni v dušnopastirsko oskrbo. Pri teh prizadevanjih je ključni sodelavec duhovnik Dominic Allain, mednarodni vodja pastorale po programu Od bolečine k milosti. Ta program je dragoceno orodje za pastoralne voditelje, na katere se po pomoč obrnejo žrtve zlorabe. Zlasti duhovniki so tisti, ki v osebi Jezusa Kristusa služijo ranjenim članom Kristusovega telesa. Naše usposabljanje jih opremi z informacijami, veščinami in podporo, da lahko učinkovito pomagajo žrtvam travme.

 

Ekipa

Program Od bolečine k milosti je zasnovala in izoblikovala dr. Theresa Burke, klinična psihologinja z nacionalno licenco v ZDA. Je tudi ustanoviteljica organizacije Rahelin vinograd, ki se posveča ozdravljenju po splavu, ter je priznana kot vodilna osebnost na področju travme po splavu in zdravljenja le-te.

Rimskokatoliški duhovnik Dominic Allain je mednarodni pastoralni direktor programa.

Jezuit pater Tomaž Mikuš DJ je duhovni voditelj programa v Sloveniji.

Biografija Therese Burke

Theresa BurkeTheresa Burke je ustanoviteljica Rahelinega vinograda – najširše post-abortivne pomoči na svetu.  Njen program zdravljenja ponuja edinstven, senzoričen – na čutih utemeljen postopek, ki vključuje čustveno, duševno in duhovno razsežnost. Na poti zdravljenja uporablja ustvarjalne Vaje z živo Besedo, ki vključujejo um, telo in dušo. Živa Beseda skupaj s skupinskimi dejavnostmi, molitvijo, terapevtsko pomočjo, kognitivnim restrukturiranjem in pogovori ponuja učinkovit proces za ukvarjanja z bridkostjo na podlagi Jezusa Kristusa in Božje besede. Program omogoča izredno in učinkovito okrevanje žrtev travm in vseh, ki so porabili leta v pogovornih terapijah, a se še vedno bojujejo, da bi presegli svoje travmatične izkušnje. V preteklih dvanajstih letih se je vzorec Rahelinega vinograda razširil po 49 ameriških zveznih državah in več kakor 70 drugih državah. Duhovni vikendi Rahelin vinograd potekajo že v 22 jezikih, nastajajo pa še novi prevodi. Rahelin vinograd je tudi apostolat Duhovnikov za življenje/Apostolat evangelija življenja.

Rahelin vinograd ob koncu tedna je Theresa izvajala za žene in može po vsej državi (ZDA), usposobila številne ekipe za vodenje po tej metodi in postopku zdravljenja. Predavala in usposobila je tudi strokovnjake na mednarodni ravni glede post-abortivne travme in zdravljenja.

Njene knjige:

Forbidden Grief- The Unspoken Pain of Abortion;

The Contraception of Grief – The Genesis of Anguish Conceived by Abortifacients and Sterilization

Sharing the Heart of Christ

Knjiga Forbidden Grief – Prepovedano žalovanje je na razpolago tudi v slovenščini, španščini in ruščini (Prepovedano žalovanje, Duelo Prohibido: El dolor no expresado del Aborto in Запрещенные слезы. О чем не рассказывают женщины после аборта).

Theresa je razvila tudi 5-dnevni program z naslovom Od bolečine k milosti – vračanje daru človeškega dostojanstva, za zdravljenje spolno zlorabljenih. Program zajema vse vrste zlorab, vključno s spolnimi, ki so jih zagrešili  kleriki  in redovniki.

Njen zadnji model zdravljenja z naslovom Dolžnost ozdraviti – najti mir za vojakovo srce je namenjen duhovnim in duševnim travmam vojnih veteranov. Načrtuje tudi dodatne programe zdravljenja: genezo po genocidu za psihološko in duhovno spravo ter ozdravljanje travme genocida, terorizma in državljanskih vojn; skrb za dušo, ki obnovi temelje človekovega duha: celovit duševni in duhovni – na čutih temelječi proces za medicinsko travmo.

Theresa sodeluje tudi pri Duhovnikih za življenje in na novo ustanovljenem Apostolatu evangelija življenja. Leta 2011 se je udeležila generalne skupščine Papeške akademije za življenje s prispevkom: Posledice splava – podatki iz znanstvene literature. Pogosto je gostja na televiziji EWTN in v televizijski nadaljevanki Naj splav postane redkost. Pojavila se je tudi na PBS, Verske in etične tedenske novice, Žarišče Družina, na EWTN – Braniti življenje skupaj z duhovnikom Frankom Pavonejem. Dala je tudi številne intervjuje za radijske postaje, televizije, časopise in novice.

Njeno dolgoletno svetovalno delo se osredotoča na ženska vprašanja, izgubo nosečnosti, žalovanje, spolno zlorabo, neurejeno prehranjevanje in upravljanje  tesnobe. Je soustanoviteljica agencije Viri družinske zaveze, otroške in mladinske agencije z licenco v pomoč parom, ki hočejo posvojiti otroke. Skupaj z možem vodita tudi Materinski dom za žene v krizi nosečnosti, v katerem poučuje žene in otroke tudi gospodinjstva ter opravljati službo po računalniku.

Theresa ima diplomo iz angleške komunikacije, osredotočene na socialno delo. Na univerzi Immaculata je naredila magisterij in doktorat iz svetovalne psihologije. Kot članica sodeluje v številnih ameriških združenjih psihologov in psihoterapevtov, poklicnih svetovalcev (Nationally Certified Psychologist, a Certified Diplomat of the American Psychotherapy Association, a Licensed Professional Counselor; A Board Certified Clinical Psychotherapist and a Diplomat of the American Board of Forensic Counselorsm, The Society for Catholic Social Scientists in The American Association of Christian Counselors). Je tudi članica sodnih svetovalcev, Družbe katoliških socialnih znanstvenikov in Ameriškega združenja kristjanov. Je ponosna mati petih otrok.

Poslanstvo

Poslanstvo

Program Od bolečine k milosti od leta 2005 pomaga ljudem, ki so doživeli zlorabo, da najdejo spravo in ozdravljenje.

Naš pristop pri 5-dnevnih duhovnih vajah je osredotočen na Jezusa Kristusa ter združuje celovito razumevanje medicinskih in psiholoških načel z visoko stopnjo profesionalnosti in sočutja.

“Duhovne vaje so bile zame izkušnja milosti, ki je bila tako otipljiva in močna kakor pri posvečenju … Ozdravljenje je bilo neizmerno, občutek veselja je res čudovit.”

Žrtev duhovniške zlorabe, ki je tudi sam postal duhovnik

Od bolečine k milosti je katoliški program, ki pa je odprt za ljudi vseh verskih prepričanj in tiste, ki ne prakticirajo nobene vere.

Uradni priročnik za duhovne vaje Od bolečine k milosti ima Imprimatur in Nihil Obstat, ki ju je podelil kardinal Justin Rigali v Philadelphiji leta 2006.

Zdravljenje znotraj Cerkve

V globokem prepoznavanju svojih potreb in odkritju, da obstaja varno okolje zdravljenja ran zaradi zlorabe, so tudi številne redovnice, redovniki in duhovniki začeli svojo pot v programu Od bolečine k milosti, skupaj z drugimi žrtvami zlorab. Po zaključenem programu je eden od duhovnikov, ki ga je kot otroka zlorabil duhovnika, zapisal:

»Nimam besed, da bi vam povedal, kako hvaležen sem za vse, kar mi je bilo dano v tem tednu po vas in vaši ekipi, po vaših srcih tako polnih vere, upanja in ljubezni … Nisem verjel, da se tako močno potovanje lahko zgodi tako nenadoma. Hvala vam iz globine srca, ki zdaj prekipeva od miru in veselja.«

Pobude nove evangelizacije narekujejo, da povabimo vse ljudi v polnost pristne ljubezni, zato da bodo lahko tudi oni svobodno odkrili svojo enkratno poklicanost v Kristusu. Vendar vsakršna zloraba, ki je v svojem temelju izdaja, ogroža posameznikovo sposobnost, da bi v polnosti sprejel in objel ta dar. Zloraba napade srce naše poklicanosti ljubljenih Božjih otrok. Program Od bolečine k milosti se neposredno odziva na tovrstno trpljenje tako, da ranjeno dušo prinese k viru ljubezni same, h Gospodu Jezusu.

Ta program je bil sestavljen zato, da bi končal osamo in skrivnosti zlorabe znotraj procesa duhovnih vaj, v celoti osredotočenega na osebo in navzočnost Jezusa Kristusa, ki dobro ve, kako se počuti nedolžna žrtev.

Ena od žrtev duhovniške zlorabe je po končanem programu Od bolečine k milosti zapisala: »Opazila sem, da je občutek nebogljene ranljivosti, ki se je zdel ukoreninjen v meni, izpuhtel. Imam nov občutek zavedanja sebe in celovitosti svojega telesa, uma in duha kot še nikoli poprej. Zdaj razmišljam, da bi se tako verjetno morala vedno počutiti. To mi pomaga razumeti pomanjkanje smisla in smeri v mojem dosedanjem življenju. Kako naj bi si postavljala cilje in jim sledila, ko pa mi je toliko moči vzela agonija dvomov pri vsaki odločitvi in izbiri, s katero sem se srečala. Zdaj lahko z veseljem rečem, da je moj največji dosežek polno sprejemanje svoje človeškosti, ran, brazgotin in vsega, v sebi in v drugih.«

Ker je Cerkev skupnost vernih, postaja po vsakem ozdravljenju enega svojih članov vse bolj okrepljena. Predstavljajte si, da je mnogo ozdravljenih! Predstavljate si, da je njeno vodstvo ozdravljeno! Močnejša, bolj izžarevajoča Cerkev je tista, ki lahko poraja dobroto v vsej družbi. Tisti, ki so doživeli ozdravljenje v okviru svoje vere, bodo svoje darove in moči uporabili v Cerkvi. Navdihnjeni so, da služijo in gradijo na temelju, ki je bil postavljen v povezavi s Cerkvijo, vero in skupnostjo.

Eden izmed duhovnikov, ki je kot otrok doživel zlorabo, pravi, da mu je program Od bolečine k milosti priskrbel manjkajoči del procesa, ki mu ga 22 let trajajoče zdravljenje odvisnosti ni dalo: obravnavati duhovni vidik svojega odnosa z Bogom, kar človeka preseneti in ga najde nepripravljenega. »Toda dovolj dobro sem, da vem, da se moram s temi stvarmi spopasti, in tega ne morem početi sam. To pripisujem izkušnji programa Od bolečine k milosti

Redovnica, ki je bila kot otrok spolno zlorabljena, pravi:

»Zdaj so se odnosi z mojo predstojnico močno izboljšali. Uvidela sem, da ne vidim kot glavnega storilca le Boga, ampak tudi vse sestre, s katerimi živim. Ko sem snela očala zlorabe, sem videla, da sem resnično ljubljena od Boga in mojih redovnih sosester. Zabavno je … v vsakem trenutku, ko preneham misliti, točno vem, kaj in zakaj čutim in kaj moram storiti s tem. V molitvi sem Jezusa prosila, naj se dotakne mojega srca in me drži blizu sebe. Trudim se, da bi mi ta vizualizacija v molitvi postala navada. Naš Gospod mi pravi, naj se ne bojim!«

Kardinal Renato Raffael Martino iz Papeškega sveta za pravičnost in mir je programu Od bolečine k milosti izrekel to spodbudo:

»Zagotavljam vam svojo molitev, medtem ko s tako zavzetostjo in ljubeznijo nadaljujete s služenjem Božjemu ljudstvu. Apostolat ozdravljanja, ki ga posredujete tolikim ženam in možem, bo nedvomno prinesel upanje, moč in prenovljeno vero vsem, ki trpijo travmatične posledice splava in spolne zlorabe. Naj Gospod, ki je v vas to dobro delo začel, to delo tudi dopolni.«

Program Od bolečine k milosti podpira udeležence na tej duhovni poti. Pomaga jim, da vidijo globino in tragedijo zlorabe, medtem ko iščejo povrnitev svoje vrednosti in dostojanstva hčera in sinov živega Boga. Ko prepotujejo velikonočno skrivnost lastnega življenja in svoje trpljenje pridružijo Kristusovemu, so deležni novega življenja in polnosti Njegovega vstajenja. V njih je ponovno vzpostavljen vir ljubezni, nežnosti, pripadnosti, varnosti, veselja in miru, ki ga v zgodbah žrtev zlorab običajno ni.

Žrtev zlorabe s strani klerika je zapisala:

»Zaradi programa Od bolečine k milosti sem bila osvobojena velikega bremena. Po tej izkušnji se je v mojem življenju zgodilo vstajenje. O svoji preizkušnji lahko iskreno spregovorim in drugim povsem odkrito povem, kdo sem v resnici. Zdaj na novo in osvežujoče spoznavam nežno ljubezen Boga. Veselim se svojega življenja in vseh novih možnosti, ki jih postavlja predme.«