Biografija Nataša Lotrič

Nataša Ropretmag. Nataša Lotrič je direktorica Inštituta Addictiva. Po opravljenjem magisteriju iz zakonske in družinske terapije izpopolnjuje to poklicno pot z doktorskim študijem pod mentorstvom izr. prof. dr. Tanje Repič Slavič. Neformalno se izobražuje za program Od bolečine k milosti (Grief to Grace), namenjen predelavi in procesu okrevanja po zlorabi. Kot zakonska in družinska terapevtka se ukvarja z zdravljenjem zasvojenosti od seksualnosti in soodvisniških odnosov ter predelavo različnih oblik zlorab (telesnih, spolnih in čustvenih) in drugih travmatičnih doživetij. Posveča se posebno ženskam in njihovim težavam pri spolnosti in partnerskih odnosih. Prav tako zagotavlja pomoč in oporo ljudem s kronično boleznijo in njihovim svojcem. Znotraj relacijske družinske terapije razvija model okrevanja od zasvojenosti s seksualnostjo, katere tematiko je obširneje predstavila v magistrskem delu z naslovom Seksualna zasvojenost v povezavi z zlorabo in simptomi posttravmatske stresne motnje (PTSM). V nastajajočem doktorskem delu pa posveča posebno pozornost partnerjem odvisnikov, ki imajo težave s kompulzivnim seksualnim vedenjem. Redno se udeležuje strokovnih srečanj zakonskih in družinskih terapevtov, na katerih kot članica tudi dejavno sodeluje. Kot zunanja strokovna izvajalka gostuje na različnih predavanjih, sodeluje z društvom Betanija in objavlja svoje prispevke v poljudnih medijih.